Ana Sayfa | Tanıtım | Referanslar | Yöreler Ve Giysi Örn. | Yazılar | Sipariş Formu | Ulaşım | Site haritası | İlkÖğretim Kostümlerimiz | Basında ÖZKAN KOSTÜM |
HalkDansları Kostümlerinde Bir Numara...

Yarışmalarda Müzik ve Kostüm Uzmanı Bulunmalı mı?
Vote

Döviz Kurları
 AlışSatış
EUR 2.8748 2.8800
USD 2.2557 2.2598
Diğer Kurlar

Folklor ve Folklorik Kostümler


  
Folk Kostüm ve ...
Folklorik kostüm dendiği anda akla ilk gelen, resmi ve yarı resmi kurumlarda karşımıza çıkan Halk Dansları Topluluklarının giydikleri kostümler olmaktadır.Üstelik bu öyle bir olgudur ki, sırf bu durum nedeniyle, literatürde, popüler anlamda "folklor kostümü" diye bir deyim yer almaktadır.Biz bu yazımızda, geleneksel giysilerin, halk dansları topluluklarınca nasıl seçildiğini anlatmak için bir giriş yapmaya çalışacağız.
 
 
Bilindiği üzre, ülkemizdeki Folklor Araştırma ve Derleme Çalışmaları, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ve özellikle 1930'lu yıllardan itibaren bazı gönüllülerin özel çabaları, "batıda olan bizde de olsun" diyen bazı devlet erkanının, kıt bütçelerle, yeterli akademik ve teknolojik donanımdan yoksun ekipleri seferber etmesiyle başlamış, zaman içinde değeri ve yapıtları hiç bir zaman hak ettiği ilgiyi bulmamış, az sayıda bilim ve sanat insanımızın özverili çabalarıyla bu güne kadar gelmiştir.

Ne yazık ki günümüze kadar seyrek aralıklarla gerçekleştirilen bu çalışmalar, Folklor (Halk Bilimi) Kürsülerinin geç dönemde oluşturulması ve zaman içinde, genelde akademik ve tarihsel veri zenginliği oluşturmak yerine kendini batıya beğendirme, özeldeyse, bu tip çalışmaların içinde hasbelkader bulunan donanımsız yöresel çalıştırıcıların ve naif öğreticilerin (!), hiç dışa vurmak istememelerine rağmen, çoklukla popüler anlamda bir sosyal statü edinebilme kaygıları nedeniyle, ucu kapalı, statik bir yapı oluşmasına yol açmıştır.

Burada bir saplama yapmak gerekir ki,folklorun ülkemizdeki kurumlaşma süreci ve yöresel çalıştırıcı, araştırmacı, derlemeci ve usta öğreticiler konusunu, daha geniş ve ayrıntılı olarak başka bir yazıda tartışma konusu olarak değerlendirmek gerekir; bu yüzden, bu konuyu daha fazla irdelemeden yazımıza devam ediyoruz.

Folklor ve özelindeki folklorik giysilerle ilgili olarak yaşanan bu çarpık ve eksikli süreç, sonuçta, yöresel dansların derlenme dönemlerinde, yöresel giysi olarak, her hali tanımlayan (günlük, törensel, dinsel, iş çeşitlenmesine uygun v.s.) giysiler yerine, albenisi ve şaşaası nedeniyle tören giysilerinin tercih edilerek derlenmesi sonucunu doğurmuş, böylelikle halk dansları gösterilerinde ve yarışmalarında(*), her yöreden onlarca gelin ve damadı, aşiret kavgası yaparken, süt sağarken, ekin eker-biçerken, tarla çapalarken, yün eğirirken v.b. gibi durumlarda izlemek zorunda kalmışız, kalmaktayız.

Bu durum biraz da, bilimsel dinamizm yerine, her şeyi tektipleştirme eğilimi olarak kendini gösteren geleneksel tembelliğimizde, kolaycılığımızda ve umursamazlığımızda karşılığını bulmaktadır; çünkü, bu durumu kabullenmemenin karşılığı, yorgunluk gerektiren çözüm çabaları olmaktadır. Oysa ki, yanlış da olsa var edilmişi tekrar etmek, fazla emek gerektirmez; dibe çökene kadar.

Sitemiz , geleneksel anlamda, her bir parçası bir yaşamsal olguya denk düşen giysilerin, aksesuarların ve motiflerin gün ışığına çıkmasına ve anlamlarının bilinmesine hizmet etmek amacını da gütmektedir.

Doğaldır ki bu çabaya ilişkin yazıları yayımlarken, aynı ve benzeri konularda çalışmalar yapmış herkesin ve her kurumun, konuyla ilgili yapıtlarından yararlanacak, o yapıtların okunması, izlenmesi ve yaygınlaştırılması için çaba göstermeyi de görev bileceğiz.

Bu dosya, ilgilisi olan herkesin, konuyla ilgili yazılarını ve dokümanlarını yayınlamaya, nesnellik ve sığ olmama şartı aranarak, her zaman açıktır.
Saygılarımızla...
İlhan ÇİFÇİ

(*)Halk Dansları Yarışmaları konusu da, önümüzdeki süreçte bir başka veya bir dizi yazının konusu olacak önemdedir.

 3117 Sok. No: 5 Bozyaka - İZMİR | Tlf.: +90 232 226 08 18 (Pbx) | info@kostumcu.com
  Content Edited by İlhan Çiftçi - 2003© Copyright by Atilla ÖZKAN